Mieszkania w Warszawie sprzedaż, mieszkania w Warszawie wynajem, mieszkania w Warszawie Śródmieście sprzedaż, Wola sprzedaż, Bemowo sprzedaż, Żoliborz sprzedaż, Białołęka sprzedaż, Ursus sprzedaż, Praga sprzedaż, Bielany sprzedaż, Ursynów sprzedaż - mieszkaniawwarszawie.net
polecane MIESZKANIA i APARTAMENTY

Koszty związane z wynajmem mieszkań w dużych miastach naszego kraju są gorącym tematem ostatnich kilku lat. W mediach, prasie czy na stronach internetowych można znaleźć rozmaite zestawiania cen, które niejednokrotnie porównywane są z miesięcznymi zarobkami przeciętnego Polaka. Wszystkie te dane mówią o tym jak niewspółmiernie wysokie są koszty utrzymania w stosunku do zarobków. Stało się to inspiracją dla nas do przeprowadzenia analizy dotyczącej cen wynajmu mieszkań w mieście, które uchodzi za najdroższe w naszym kraju, w Warszawie.
Analizę przeprowadziliśmy metodą desk research, korzystając z danych zgromadzonych w ciągu ostatnich 31 dni w jednym z największych serwisów z ogłoszeń nieruchomości. Pod lupę wzięliśmy 17 administracyjnych dzielnic stolicy: Mokotów, Wolę, Pragą, Śródmieście, Ursynów, Ursus, Wawer, Targówek, Bielany, Bemowo, Ochotę, Białołękę, Żoliborz, Włochy, Wilanów, Wesołą oraz Rembertów, gdzie zwróciliśmy uwagę na ceny wynajmu mieszkania netto plus media ze względu na wielkość mieszkania (ilość pokoi od 1 do 4) oraz na rodzaj zabudowy (blok, kamienica).
W ostatnim miesiącu najwięcej ogłoszeń dotyczących wynajmu mieszkań można było znaleźć w dzielnicach Śródmieście (685 oferty) natomiast najmniej w dzielnicach Rembertów (4 oferty) i Wesoła (4 oferty).
W przypadku dzielnicy Mokotów uśredniona cena netto za wynajem mieszkania jednopokojowego wynosi 1,494 zł. Więcej zapłacimy za takie mieszkanie w bloku, bo średnio 1,517 zł miesięcznie, mniej zaś w kamienicy, bo 1,447 zł miesięcznie. Średnia cena netto plus media za wynajem mieszkania dwupokojowego wynosi 2,183 zł miesięcznie. Za dwa pokoje w bloku miesięcznie zapłacimy średnio 2,207 zł, a w kamienicy 2,141 zł miesięcznie. Mieszkanie trzypokojowe wiąże się ze średnim kosztem 3,439 zł miesięcznie. Mniej zapłacimy za mieszkanie w kamienicy 3,244 zł netto plus media miesięcznie. Miesięczny koszt mieszkania trzypokojowego w bloku to 3,536 zł. Największe czteropokojowe mieszkanie to koszt średnio 6,151 zł miesięcznie. Za takie mieszkanie w bloku zapłacilibyśmy 6,519 zł miesięcznie, znacznie mniej zaś za mieszkanie w kamienicy, bo 4,555 zł miesięcznie.
W przypadku dzielnicy Wola uśredniona cena netto plus media za wynajem mieszkania jednopokojowego to 1,526 zł miesięcznie. Mieszkanie zarówno w bloku jak i w kamienicy to średni miesięczny koszt w wysokości 1,526 zł.
Dwupokojowe mieszkanie można było wynająć za 2,116 zł miesięcznie. Mniej zapłacilibyśmy za mieszkanie w kamienicy – 1,950 zł, więcej w bloku to 2,144 zł miesięcznie. Uśredniona cena za wynajem mieszkania trzypokojowego to 3,516 zł. W przypadku bloku 3,537 zł miesięcznie. W ciągu ostatnich 31 dni odnotowano tylko jedną ofertę wynajmu takiego mieszkania w kamienicy, jego miesięczny koszt to 2,700 zł. Mieszkanie czteropokojowe to średni miesięczny koszt w wysokości 4,773 zł. Odnotowano jedynie oferty mieszkań czteropokojowych w bloku.
W przypadku dzielnicy Praga uśredniona cena netto plus media za mieszkanie jednopokojowe wynosiła 1,392 zł. Średni koszt takiego mieszkania zarówno w bloku, jak i w kamienicy to 1,505 zł. Średni koszt wynajmu mieszkania dwupokojowego to około 1,900 zł miesięcznie. W bloku uśredniona cena netto wynajmu takiego mieszkania to 1,839 zł miesięcznie, w kamienicy 1,775 zł. Za mieszkanie trzypokojowe średnio trzeba było zapłacić 2,469 zł miesięcznie. Mniej zapłacilibyśmy za takie mieszkanie w bloku, średni koszt wynajmu to 2,429 zł miesięcznie. Zaś na wynajem trzech pokoi w kamienicy średnio trzeba było przeznaczyć 2,620 zł miesięcznie. Największe czteropokojowe mieszkania wiązały się ze średnim kosztem wynajmu w wysokości 3,240 zł miesięcznie. Uśredniona cena wynajmu za mieszkanie w bloku to 3,249 zł, zaś w kamienicy 3,200 zł.
W przypadku Śródmieścia uśredniona cena netto za wynajem mieszkania jednopokojowego wynosiła 1,830 zł miesięcznie. Więcej trzeba było zapłacić za takie mieszkanie w kamienicy, gdzie średnia cena wynajmu to 1,876 zł, a mniej za mieszkanie bloku 1,764zł. Uśredniona cena wynajmu za mieszkanie dwupokojowe wynosiła 2,524 zł miesięcznie. W przypadku takich mieszkań w bloku średni koszt wynosił 2,444 zł, w kamienicy 2,592 zł. Średni miesięczny koszt mieszkania trzypokojowego to 3,765 zł. Za takie mieszkanie w bloku trzeba było zapłacić 3,948 zł miesięcznie, a w kamienicy 3,616 zł miesięcznie. Mieszkanie czteropokojowe można było wynająć za około 5,892 zł, gdzie najtańsze mieszkania tej wielkości można było znaleźć w bloku za około 5,442 zł miesięcznie, zaś najdroższe w kamienicy – 6,177 zł miesięcznie.
W przypadku dzielnicy Ursynów uśredniona cena wyjściowa wynajmu za mieszkanie jednopokojowe wynosiła 1,728 zł miesięcznie. Za takie mieszkanie w bloku trzeba było średnio zapłacić 1,712 zł miesięcznie. W przypadku mieszkań jednopokojowych w kamienicy odnotowano jedynie jedną ofertę a cena za to mieszkanie wynosiła 2,000 zł miesięcznie. Średni miesięczny koszt wynajmu mieszkania dwupokojowego wynosił 2,020 zł. Najtańsze mieszkania można było wynająć w bloku, ich średnia cena to 2,017 zł miesięcznie. W przypadku kamienicy koszt wynajmu to 2,200 zł miesięcznie (pojawiła się tylko jedna oferta).
Za wynajem 3 pokoi w bloku trzeba było miesięcznie zapłacić około 2,708 zł (odnotowano jedynie oferty mieszkań w bloku).
Ofert wynajmu czteropokojowych mieszkań na Ursynowie można było znaleźć jedynie w bloku, kosztowały średnio tylko 3,793 zł miesięcznie.
W przypadku dzielnicy Ursus uśredniona cena netto plus media za wynajem mieszkania jednopokojowego to 1,358 zł miesięcznie. Oferty mieszkań jednopokojowych odnotowano tylko w bloku. Średni koszt wynajmu mieszkania 2-pokojowego wynosił 1,729 zł miesięcznie. Za wynajem takiego mieszkania w bloku trzeba było zapłacić 1,741 zł miesięcznie, w kamienicy 1,400 zł (odnotowano jedną ofertę). Wynajem mieszkania trzypokojowego wiązał się z średnim kosztem miesięcznym w wysokości 2,229 zł. Mieszkanie czteropokojowe można było wynająć już za około 3,150 zł miesięcznie. W ciągu ostatnich 31 dni nie odnotowano ofert mieszkań trzy i czteropokojowych w kamienicach.
W przypadku dzielnicy Wawer uśredniona cena netto wynajmu mieszkania jednopokojowego wynosiła 1,090 zł miesięcznie. Wynajem jednego pokoju w bloku to średni koszt w wysokości 1,138 zł miesięcznie, zaś w kamienicy 900 zł miesięcznie. Uśredniony miesięczny koszt wynajmu mieszkania dwupokojowego wynosił 1,731 zł, gdzie w przypadku bloku było to 2,350 zł miesięcznie, a w kamienicy 1,650 zł. Wynajem mieszkania trzypokojowego średnio kosztował 2,625 zł miesięcznie (odnotowano tylko oferty wynajmu dla bloków). Nie pojawiła się ani jedna oferta wynajmu mieszkania czteropokojowego.
W dzielnicy Targówek za wynajem mieszkania jednopokojowego średnio trzeba było zapłacić 1,423 zł miesięcznie. W bloku takie mieszkanie to średni koszt miesięczny 1,437 zł, a w kamienicy 1,200zł. Mieszkanie dwupokojowe w bloku wiązało się ze średnim kosztem wynajmu w wysokości 1,787 zł miesięcznie. Nie pojawiła się ani jedna oferta dotycząca wynajmu mieszkania w kamienicy. W przypadku wynajmu mieszkań 3-pokojowych średni koszt miesięczny wynosił 2,420 zł (odnotowano jedynie oferty mieszkań w bloku). Nie odnotowano ani jednej oferty mieszkań czteropokojowych.
W dzielnicy Bielany średni miesięczny koszt wynajmu mieszkania jednopokojowego to 1,315 zł, gdzie takie mieszkanie w bloku to koszt 1,311 zł miesięcznie, w kamienicy 1,400 zł. Uśredniona cena netto za wynajem mieszkania dwupokojowego to 1,937 zł miesięcznie. W bloku średni koszt wynajmu mieszkania 2-pokowego to 1,935 zł miesięcznie, a w kamienicy 1,950 zł miesięcznie. Trzypokojowe mieszkanie wiązało się ze średnim miesięcznym kosztem wynajmu w wysokości 2,365 zł. Więcej zapłacilibyśmy za wynajem takiego mieszkania w bloku 2,359 zł miesięcznie a mniej za w kamienicy 2,500 zł miesięcznie.
Uśredniony koszt wynajmu mieszkania 4-pokojowego to 3022 zł miesięcznie, gdzie koszt takiego mieszkania w bloku wynosił około 2,660 zł, a w kamienicy 3,475 zł miesięcznie.
W przypadku dzielnicy Bemowo w ciągu ostatnich 31 dni pojawiły się jedynie oferty wynajmu mieszkań w bloku. Średni miesięczny koszt wynajmu mieszkania jednopokojowego wynosił 1,436 zł. Uśredniona cena wynajmu mieszkania dwupokojowego wynosiła 2,013 zł miesięcznie. Wynajem mieszkania trzypokojowego to średni kosz w wysokości 2,570 zł miesięcznie. Uśredniona cena netto wynajmu czteropokojowego mieszkania wynosiła 2,950 zł.
W przypadku dzielnicy Ochota uśredniona cena netto wynajmu mieszkania jednopokojowego wynosiła 1,557 zł. Za wynajem takiego mieszkania w bloku trzeba było zapłacić około 1,376 zł, a w kamienicy 1,775 zł miesięcznie. Średni koszt wynajmu mieszkania dwupokojowego to 2,181 zł, gdzie takie mieszkanie w bloku kosztowało średnio 2,095 zł miesięcznie, zaś w kamienicy 2,287 zł miesięcznie. Uśredniona cena netto plus media za wynajem mieszkanie trzypokojowe wynosiła 3,360 zł miesięcznie. Za wynajem takiego mieszkania w kamienicy trzeba było zapłacić 3,108 zł miesięcznie a w bloku 3,105 zł. Wynajem 4-opokojowego mieszkania to średni koszt w wysokości 4,700 zł miesięcznie. W bloku za takie mieszkanie zapłacilibyśmy około 4,679 zł, a w kamienicy 4,775 zł miesięcznie.
W przypadku dzielnicy Białołęka pojawiły się jedynie oferty wynajmu mieszkań w bloku. Uśredniona cena netto wynajmu mieszkania jednopokojowego wynosiła 1,340 zł. Za wynajem mieszkania dwupokojowego trzeba było średni zapłacić 1,680 zł miesięcznie. Uśredniona cena netto za wynajem mieszkania trzypokojowego wynosiła 1,942 zł miesięcznie. Wynajem największych czteropokojowych mieszkań wiązał się ze średnim kosztem w wysokości 3,200 zł miesięcznie.
W przypadku dzielnicy Żoliborz uśredniona cena netto wynajmu mieszkania jednopokojowego wynosiła 1,402 zł. Więcej trzeba było zapłacić za wynajem takiego mieszkania w kamienicy 1,515 zł miesięcznie, mniej w bloku 1,360 zł miesięcznie. Mieszkanie 2-pokojowe to średni miesięczny koszt wynajmu w wysokości 2,026 zł. Uśredniona cena za wynajem takiego mieszkania w bloku wynosiła 2,018 zł, a w kamienicy 2,031 zł miesięcznie. Za wynajem mieszkania trzypokojowego trzeba średnio zapłacić 3,113 zł miesięcznie. Wynajem takiego mieszkania w bloku to koszt 2,876 zł miesięcznie, zaś w kamienicy 3,292 zł miesięcznie. Wynajem mieszkania czteropokojowego wiązał się ze średnim kosztem 4,585 zł miesięcznie. Średni koszt wynajmu takiego mieszkania w bloku to 5,433 zł miesięcznie, zaś w kamienicy 4,330 zł miesięcznie.
W przypadku dzielnicy Włochy uśredniona cena netto za wynajem mieszkania jednopokojowego wynosiła 1,175 zł miesięcznie. Za wynajem takiego mieszkania w bloku trzeba było zapłacić 1,300 zł (tylko jedna oferta), zaś w kamienicy średni koszt wynajmu wynosił 1,133 zł miesięcznie. Wynajem mieszkania 2-pokojowego to uśredniony miesięczny koszt w wysokości 1,832 zł. Mniej zapłacilibyśmy za wynajem takiego mieszkania w kamienicy 1,650 zł, zaś w bloku 1,900 zł miesięcznie. Średni koszt wynajmu mieszkania 3-pokojowego to 2,374 zł miesięcznie. Wynajem mieszkania trzypokojowego w bloku to około 2,230 zł miesięcznie, w kamienicy 2,567 zł miesięcznie. Mieszkanie czteropokojowe to uśredniony koszt miesięczny wynajmu w wysokości 3,733 zł ( w ciągu ostatnich 31 odnotowano jedynie oferty mieszkań w bloku).
W przypadku dzielnicy Wilanów pojawiły się jedynie oferty wynajmu mieszkań w bloku. Uśredniona cena netto plus media za wynajem mieszkania jednopokojowego wynosiła 2,600 zł. Wynajem mieszkania dwupokojowego wiązał się ze średnim kosztem w wysokości 2,396 zł miesięcznie. W ciągu ostatnich 31 dni nie pojawiła się ani jedna oferta mieszkań trzy i cztero pokojowych.
W przypadku dzielnicy Wesoła pojawiły się także tylko oferty wynajmu mieszkań w bloku. Za wynajem mieszkania 1-pokojowego trzeba było średnio zapłacić 970 zł miesięcznie. Nie odnotowano ani jednej oferty mieszkań dwupokojowych. Wynajem mieszkania trzypokojowego był to średni koszt w wysokości 1,500 zł. Wynajem mieszkania 4-pokojowego to miesięczny koszt około 2,564 zł.
W przypadku dzielnicy Rembertów w ciągu ostatnich 31 dni odnotowano jedynie jedno ogłoszenie wynajmu mieszkania. Miesięczny koszt netto plus media wynajmu mieszkania dwupokojowego w bloku wynosił 1,663 zł.
Zdecydowanie najdroższą dzielnicą pod kątem cen wynajmu mieszkań okazało się Śródmieście. Ponadto, wystąpiły tam duże różnice pomiędzy cenami mieszkań w bloku i kamienicy (nawet do około 740zł). Jeśli zależałyby nam na wynajmie mieszkania akurat w tej dzielnicy, aby zaoszczędzić należałoby szukać mieszkań w bloku, gdyż są one zdecydowanie tańsze. W pozostałych dzielnicach równice w cenach pomiędzy mieszkaniami w blokach i kamienicach w większości przypadków nie są aż tak duże. Nie można powiedzieć, że któryś typ zabudowy wiąże się z niższą ceną, gdyż cena zależy od dzielnicy, metrażu oraz standardu mieszkania.

Małgorzata Battek
Dział Analiz WGN

Dodaj komentarz

Kontakt: WGN, ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa, Polska - tel. 668 861 043, e-mail - sekretariat@wgn.pl