Mieszkania w Warszawie sprzedaż, mieszkania w Warszawie wynajem, mieszkania w Warszawie Śródmieście sprzedaż, Wola sprzedaż, Bemowo sprzedaż, Żoliborz sprzedaż, Białołęka sprzedaż, Ursus sprzedaż, Praga sprzedaż, Bielany sprzedaż, Ursynów sprzedaż - mieszkaniawwarszawie.net
opinie i raporty

Wysokie stopy zwrotu ciągle stymulują inwestorów do wycofywania kapitału z mniej rentownych instrumentów, by lokować środki w mieszkania na wynajem. Świadczy o tym m.in. rosnący udział zakupów nieruchomości za gotówkę.

Dane banku centralnego wskazują, że inwestycja mieszkaniowa na wynajem jest krótkookresowo bardziej opłacalna od lokat bankowych czy obligacji. Również zakup na kredyt daje zwrot i pozwala regulować raty zobowiązania. Z innych raportów dotyczących akcji kredytowej (m.in. Amron Sarfin) wiemy, że sukcesywnie rośnie portfel kredytów udzielonych z bardzo wysokim wkładem własnym. Rośnie też udział zakupów gotówkowych. Z danych NBP wynika, że w II kw. 2016 stanowił on 60 proc. całości wartości zakupów mieszkaniowych na 7 największych, badanych rynkach. Zakupy z kredytu miały wartość 2,2 mld zł, tymczasem gotówkowe blisko 3,5 mld. W ciągu czterech lat (od drugiego kwartału 2012) wysokość kwartalnych zakupów gotówkowych wzrosła o ponad 130 proc. ( z 1,5 mld zł do blisko 3,5 mld).

Z ostatniego raportu NBP wynika, że to właśnie rynek najmu po zakupach konsumenckich głównie kreowanych przez program MDM, odpowiada za obecną wysoką akcję kredytową. W II kwartale 2016 r. udzielono nowych kredytów o wartości 11,6 mld zł, co oznacza wzrost o 19,7% wobec ub. kwartału oraz wzrost o 9,6% względem II kw. 2015 r.

Wysokie wypłaty kredytów w II kwartale 2016 r. wiązały się częściowo ze wzmożonym popytem mieszkaniowym powodowanym wyczerpaniem się puli środków przeznaczonych na dopłaty w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” (środki z 2017 r.). Oprócz MDM to właśnie rynek najmu odpowiada w dużej mierze za wysoki popyt, o czym świadczy poniższy wykres z raportu NBP.

Wykres 1 Szacunek popytu mieszkaniowego na rynku pierwotnym i jego składowe

1

Jak widzimy – opłacalność najmu stanowi jeden z głównych czynników popytu. W przypadku średniej ważonej czynnik łączny popytu składa się w 30 proc. z opłacalności wynajmu mieszkania, a w 60 z popytu konsumenckiego. A więc poza zakupami na własne cele, najważniejszy element kreujący koniunkturę to rynek najmu.
Nic dziwnego, że tak właśnie się dzieje. Wynajem ciągle jest bardziej zyskowny niż konkurencyjne instrumenty.

Wykres 2 Opłacalność wynajmu mieszkania

2

Wartości powyżej 1 wskazują na opłacalność inwestycji. Inwestorzy korzystają ze stabilnych cen mieszkań oraz niskich stóp procentowych. Inwestycja mieszkaniowa (bez liczenia kosztów transakcyjnych) nadal jest krótkookresowo opłacalna. Przy założeniu średniej wysokości możliwego do uzyskania czynszu, rentowność inwestycji mieszkaniowej jest wyższa niż oprocentowanie lokaty bankowej, rentowność 10-letnich obligacji skarbowych oraz podobna do uzyskiwanej na rynku nieruchomości komercyjnych. Relacja kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego do czynszu najmu nadal umożliwia finansowanie kosztów kredytu przychodami z najmu – napisano we wstępie do raportu banku centralnego.

Co dalej z popytem na mieszkania? Wg raportu NBP w końcówce roku może on istotnie osłabnąć, a wszystko z powodu spodziewanego zaostrzenia polityki kredytowej banków.

Monika Prądzyńska
Dział Analiz WGN

Dodaj komentarz

Kontakt: WGN, ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa, Polska - tel. 668 861 043, e-mail - sekretariat@wgn.pl