Mieszkania w Warszawie sprzedaż, mieszkania w Warszawie wynajem, mieszkania w Warszawie Śródmieście sprzedaż, Wola sprzedaż, Bemowo sprzedaż, Żoliborz sprzedaż, Białołęka sprzedaż, Ursus sprzedaż, Praga sprzedaż, Bielany sprzedaż, Ursynów sprzedaż - mieszkaniawwarszawie.net
opinie i raporty

Front door and foyerTwój partner ma już własnościowe mieszkanie, a ty chcesz przystąpić do MDM? W takiej sytuacji nie zawieraj związku małżeńskiego! Inaczej nie uzyskasz prawa do państwowej dopłaty. Przysługuje ona tylko singlom i małżeństwom, które nie mają na własność już jakiejś nieruchomości.

Z przepisami dotyczącymi MDM warto dokładnie się zapoznać, by później nie przeżyć nieprzyjemnego zaskoczenia. Przede wszystkim – program ma ułatwiać zakup pierwszego własnościowego mieszkania. Z tego powodu singiel nie może być właścicielem innej nieruchomości. Jeśli jednak decydujemy się na MDM jako małżeństwo – również nie możemy na własność posiadać mieszkania (tzw. współwłasność łączna) ani nasz małżonek nie może posiadać innego mieszkania.

Przepisy mówi tu wyraźnie, że beneficjent do dnia nabycia mieszkania nie może być „właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lub lokalu mieszkalnego”. Warunek ten dotyczy także „obojga małżonków”. Z uczestnictwa w programie zostaną również wyłączone osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami budynków, a ich udział stanowi przynajmniej jedno całe mieszkanie, nie można mieć też spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Inną kwestią natomiast jest własność tylko części mieszkania. W takiej sytuacji beneficjent nadal może uczestniczyć w MDM – ustawa mówi wyraźnie, że z programu dyskwalifikuje tylko posiadanie na własność całego lokalu mieszkalnego, ewentualnie przy współwłasności budynku, takiego udziału który obejmuje przynajmniej jedno całe mieszkanie.

Jeśli więc małżonkowie, przed zawarciem małżeństwa, mieli udziały w jakichś nieruchomościach, natomiast nie kupili wspólnie innego mieszkania i nie dotyczy ich tzw. współwłasność łączna, wtedy także mogą starać się o kredyt. Przyznany zostanie on młodszemu małżonkowi, który nie skończył 35 lat.

Prawo pozwala też na sytuację, gdy np. beneficjent w MDM kupił mieszkanie, a dopiero później ożenił się z osobą, która ma już inne mieszkanie (nie może on zostać jego ani właścicielem, ani współwłaścicielem). Możliwe jest też wprowadzenie się małżonka do mieszkania w MDM.

Nie można natomiast w ciągu 5 lat od zakupu ani mieszkania sprzedać, ani wynająć, ani użyczyć, przeznaczyć na cele niemieszkalne, bądź stać się właścicielem innej nieruchomości. W takiej sytuacji będziemy musieli zwrócić część kwoty dopłaty, proporcjonalną do okresu, który pozostał nam do końca 5 lat.

Można to obliczyć dzieląc liczbę miesięcy pozostałą do końca okresu przez 60 (liczbę miesięcy w ciągu 5 lat) i mnożąc razy kwotę dofinansowania. Zaprezentujmy to na przykładzie, gdy uczestnik MDM, który dostał 20 tysięcy dopłaty sprzedał mieszkanie po 2 latach, czyli po 24 miesiącach. Do końca 5 lat zostało mu 36 miesięcy, a więc wykonujemy działanie: 36/60 * 20 000 = 12 tysięcy. 12 tysięcy złotych beneficjent będzie musiał zwrócić bankowi.

Warto zaznaczyć, że ustawa jest niekonsekwentna. Otóż – współwłasność mieszkania nie wyklucza z udziału w MDM przed zaciągnięciem kredytu, natomiast już po zaciągnięciu nie można być ani właścicielem, ani współwłaścicielem innego mieszkania.

W ustawie czytamy, że dopłatę zwraca się nawet wtedy, gdy uczestnik w ciągu 5 lat od zakupu: „uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku”.

Na koniec jeszcze słów kilka o związkach nieformalnych. Takie związki oczywiście nie mogą występować jako beneficjenci programu MDM i każdy z partnerów musi starać się o kredyt samodzielnie, jednak jest też dobra strona tej sytuacji. Partner beneficjenta MDM może być właścicielem innego mieszkania. Warto więc zastanowić się, czy np. nie poczekać ze ślubem do momentu wzięcia kredytu z państwową dopłatą.

 Marcin Moneta / Dział Analiz WGN

Dodaj komentarz

Kontakt: WGN, ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa, Polska - tel. 668 861 043, e-mail - sekretariat@wgn.pl