Mieszkania w Warszawie sprzedaż, mieszkania w Warszawie wynajem, mieszkania w Warszawie Śródmieście sprzedaż, Wola sprzedaż, Bemowo sprzedaż, Żoliborz sprzedaż, Białołęka sprzedaż, Ursus sprzedaż, Praga sprzedaż, Bielany sprzedaż, Ursynów sprzedaż - mieszkaniawwarszawie.net
opinie i raporty

Wiele wskazuje na to, że od przyszłego, tj. roku, użytkowanie wieczyste zostanie zniesione. To dobra informacja, jednak nie dla wszystkich… Zniesienie użytkowania wieczystego ma dotyczyć wyłącznie gruntów pod budynkami wielorodzinnymi.

Zacznijmy od definicji, czym jest użytkowanie wieczyste. Wbrew pozorom termin ten jest często nieznany lub źle interpretowany. Użytkowanie wieczyste jest regulowane przez polskie prawo cywilne. Poprzez użytkowanie wieczyste rozumie się oddanie do użytkowania danej nieruchomości gruntowej konkretnej osobie [lub osobom], przy czym nieruchomość ta stanowi w dalszym ciągu własność Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy. Osoba fizyczna lub prawna, której przyznano użytkowanie wieczyste, ma prawo do użytkowania tej nieruchomości gruntowej przez czas określony, tj. okres maksymalnie 99 lat. Użytkowanie wieczyste powiązane jest najczęściej z gruntami, które położone są w administracyjnych granicach poszczególnych miast.

Od 2017 roku użytkowanie wieczyste ma zostać zniesione. To bardzo dobra informacja, między innymi dla mieszkańców Warszawy, ale mimo wszystkie nie będzie dotyczyła wszystkich. Z użytkowania wieczystego zostaną zwolnione tylko określone nieruchomości. Mowa tutaj o gruntach pod budynki wielorodzinne.

Zniesienie użytkowania wieczystego to bardzo dobra wiadomość dla osób, które zamieszkują w budynkach wielorodzinnych. Zyskają one bowiem możliwość stania się oficjalnymi i pełnoprawnymi właścicielami gruntu, na którym stoi ich budynek mieszkalny.

Analitycy rynku szacują, że zmiany obejmą około 1 miliona mieszkańców Polski, w tym mieszkańców stolicy kraju – Warszawy. Wraz z wejściem życie ustawy, regulującej likwidację użytkowania wieczystego na wybrane grunty, zostanie zniesiona opłata za użytkowanie wieczyste. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców, którzy zaoszczędziliby całkiem sporą sumę pieniędzy rocznie. O ile dla nich informacja ta jest dobra, to już dla samorządów zła. W ich przypadku odcięcie przychodów pochodzących z opłat za użytkowanie wieczyste będzie oznaczało pomniejszenie corocznego budżetu. Aby nie doszło do tak gwałtownych zmian poddano pod dyskusję pomysł, aby właściciele mieszkań w budynkach, które byłyby objęte zniesieniem użytkowania wieczystego, mimo wszystko uiszczali roczne opłaty aż do chwili, aż wygaśnie obecna, obowiązująca ich umowa. Nie jest jeszcze pewne, czy rozwiązanie takie wejdzie w życie, jednak jest ono poważnie dyskutowane.

CO jednak warto zaznaczyć, po wprowadzeniu nowej ustawy znoszącej użytkowanie wieczyste, opłata za nie miałaby zostać na stałym, niezmiennym poziomie. Wysokość tej opłaty liczona byłaby z dnia wprowadzenia w życie nowej ustawy. Podlegałaby ona jedynie waloryzacji poprzez jeden ze wskaźników Głównego Urzędu Statystycznego i waloryzacja ta odbywać by się miała aż do dnia wygaśnięcia umowy.

makieta domu

Pozostaje jeszcze jedna, chyba najbardziej istotna dla mieszkańców budynków wielorodzinnych kwestia. Czy przekształcenie użytkowania wieczystego we własność będzie wymagało dodatkowej opłaty? Czy – krótko mówiąc – aby stać się pełnoprawnymi właścicielami nieruchomości, właściciele mieszkań będą musieli je wykupić? Kwestia ta niestety w dalszym ciągu jest dyskutowana i nie podano ostatecznej propozycji. Również otwarty pozostaje temat wysokości takiej ewentualnej opłaty – czy miałaby ona być adekwatna do rynkowej ceny nieruchomości, cz też raczej symboliczna…?

Ustawa mimo wszystko odbierana jest w pozytywny sposób. Być może ze względu na fakt, że na chwilę obecną przekształcenie użytkowania wieczystego we własność jest nie lada wyzwaniem w przypadku budynków wielorodzinnych.

Projekt ustawy w dalszym ciągu poddawany jest modyfikacjom i nie posiada jeszcze ostatecznych zapisów. Warto zatem śledzić ten wątek, zwłaszcza, że do końca 2016 roku jest już bliżej, niż dalej.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Dodaj komentarz

Kontakt: WGN, ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa, Polska - tel. 668 861 043, e-mail - sekretariat@wgn.pl